background

Lisanslı Depoculuk

Lisanslı Depoculuk Sistemi 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu’na tabiidir. Lisanslı Depoculuk Sistemi bu kanun ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince şekillenmektedir. Lisanslı Depoculuk Sistemi, Ticaret Bakanlığı kontrolü ve denetiminde gerçekleşen bir sistemdir. Bakanlık, yetkili sınıflandırıcılar, Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) , lisanslı depo şirketleri, bankalar, aracı kurumlar, Elektronik Kayıt Kuruluşu, Takasbank, Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu ve sigorta şirketlerinin ortak faaliyeti ile işler ve faaliyetlerinin ona göre yürütür.

 

Lisanslı Depoculuk ; Tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak, ürün sahiplerinin mallarının emniyetini sağlamak ve kalitesini korumak, ürünlerin sınıf ve derecelerinin yetkili sınıflandırıcılar tarafından saptanmasını sağlamak, tarım ürünleri lisanslı depo işleticilerinin kişiler arasında ayrım yapmaksızın tarım ürünlerini kabul etmelerini temin etmek, ürünlerin mülkiyetini temsil eden ve finansmanını, satışını ve teslimini sağlayan ürün senedi çıkartmak ve standartları belirlenmiş tarım ürünlerinin ticaretini geliştirmek üzere, tarım ürünleri lisanslı depoculuk sisteminin kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

Kısaca Lisanslı Depo kavramı; yatırımcıların elinde bulunan ELÜS’lerin (Elektronik Ürün Senedi) fiziksel karşılıklarının belirli bir ücret karşılığında depolandığı yerlerdir. Bir lisanslı deponun tüm faaliyetlerini lisanslı depo işletmesi tarafından hazırlanan ve bakanlık tarafından onaylanmış Lisanslı Depo Ücret Tarifesi’nde bulabilirsiniz.

Lisanslı depoların diğer avantajları şunlardır:

·         Ürünleri uygun fiyata, sağlıklı, güvenilir ve daha uzun süre saklama imkânı sağlar.

·         Devlet denetiminde ve güvencesindedir.

·         Lisanslı depolar sigortalıdır.

·         Ürünler belirli sınıf ve kalitede sınıflandırılarak depolanır.

·         Lisanslı depolar ürün muhafaza konularında sürekli takip ve teftiş edilirler.

·         Tüm ürünler TSE standardı kapsamında sınıflandırılır.

Ürünün ELÜS aracılığıyla Türkiye Ürün İhtisas Borsası ‘nda alım ve satımı gerçekleştirilir.